Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên

0
170

Việc doanh nghiệp tự do trong kinh doanh, và Nhà nước quản lý doanh nghiệp là hai phương diện hoàn toàn khác nhau. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Nhà nước là để quản lý thông tin liên quan đến loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp,…; và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, theo đó, trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp mà có thay đổi liên quan đến nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, một trong những trường hợp đó là chuyển đổi loại hình công ty. Sau đây, công ty Luật PhamLaw xin được hướng dẫn quý Khách thủ tục chuyển đổi loại hình công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải đảm bảo số lượng thành viên tối thiểu là 02 thành viên, do đó nếu trong thời hạn 06 tháng liên tiếp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên không đảm bảo số lượng thành viên tối thiểu pháp luật quy định phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty phù hợp, ở đây có thể chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên.

Sự kiện pháp lý dẫn đến doanh nghiệp không đủ số lượng thành viên tối thiểu nêu trên có thể là:

  • Cá nhân/tổ chức trong công ty không thực hiện góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn là thành viên công ty;

  • Trong quá trình hoạt động, thành viên công ty rút khỏi công ty, không thực hiện hoạt động kinh doanh nữa.

Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình công ty trong trường hợp này được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Công ty cần chuẩn bị hồ sơ gồm có:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiêp;

+ Điều lệ công ty chuyển đổi;

+ Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu công ty nếu chủ sở hữu công ty là cá nhân; trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thay bằng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/CCCD của người đại diện theo ủy quyền.

+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (nếu có);

+ Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại “Bộ phận một cửa” – Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thì kèm theo hồ sơ phải có Giấy ủy quyền và Bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền.

Bước 3: Nhận kết quả.

Trong thời hạn 03- 05 ngày làm viêc, căn cứ vào thời hạn nêu trong Giấy biên nhân, công ty đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nơi nộp hồ sơ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.